BACK TO EXPLORE

DRIVE ME CRAZY SALE 2017

23 - 26 November 2017

จุดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษจากสยามดิสคัฟเวอรี่ และการสมนาคุณจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
- Redemption Counter ชั้น G

สิทธิพิเศษ!! รับส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำสูงสุด 80% / Buy 1 get 1Special price & One price*
*เฉพาะสินค้า และร้านค้าที่ร่วมรายการ / เงื่อนไขตามที่ร้านค้ากำหนด / สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดขาย

สะสมใบเสร็จจากร้านค้าภายในศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่และในส่วนของ Siam Discovery Open Space ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับทันที

ช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป
รับ Siam Gift Card มูลค่า 2,000 บาท
(จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่านวัน / จำกัด 300 รางวัลต่อตลอดรายการ)

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
1. ลูกค้าสามารถนำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในสยามดิสคัฟเวอรี่ ภายในวันเดียวกันเท่านั้น มาแลกรับการสมนาคุณ ณ Redemption Counter ชั้น G , Siam Discovery
2. การแลกรับการสมนาคุณต่างๆ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าด้วยตนเองเท่านั้น
3. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น หรือ กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์การสมนาคุณจากบริษัทฯ กล่าวเท่านั้น
4. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าตามที่กำหนด + บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต + เซลส์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
5. กรณีซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมามากกว่า 1 ใบ ไม่สามารถร่วมรายการได้
6. พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆได้
7. การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
8. ยอดซื้อสินค้าหรือบริการที่สามารถนำมาแลกรับ Siam Gift Card ได้นั้นต้องเป็นยอดซื้อที่เกิดจากเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น และเป็นยอดสุทธิหลังหักส่วนลดใดๆ ยอดซื้อที่เกิดจากการใช้บัตรกำนัล / คะแนนสะสม / SIAM GIFT CARD ที่ได้รับจากการสมนาคุณ จะไม่นำมาคำนวณยอดในการแลกรับการสมนาคุณ
9. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของรางวัลจะหมด
10. หากแลกรับรางวัลรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว ไม่สามารถนำไปแลกของรางวัลในรายการอื่นได้อีก
11. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับการสมนาคุณ
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิประโยชน์ต่างๆและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่า
14. กรณีนำใบเสร็จฯที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจน และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้

รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ :

รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากบัตรเครดิตชั้นนำ จากรายการ Siam Discovery : New World New You (15 พ.ย. 60 – 15 ม.ค. 61)
บัตรกำนัล / คะแนนสะสม / เครดิตเงินคืนสูงสุด 18%**
อ่านเงื่อนไขตามที่แต่ละธนาคารฯ กำหนด คลิก