BACK TO EXPLORE

Siam Discovery Genuinely Eco Say No Bag

ร่วมบริจาค 5 บาทให้กับโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพียงไม่รับถุงกระดาษ หรือถุงพลาสติก เมื่อช้อปที่สยามดิสคัฟเวอรี่

เพียงไม่รับถุงกระดาษ หรือถุงพลาสติก คุณก็ได้เป็นส่วนหนึ่งร่วมกับสยามดิสคัฟเวอรี่ บริจาค 5 บาทให้กับโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว กับค่ายเยาวชนเชียงดาว และกลุ่มบิ๊กทรี (Big Trees Project) พร้อมรับ VIZ Point 100 คะแนน (เมื่อช้อปครบ 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ จำกัดสูงสุด 500 คะแนน/ท่าน/วัน) หรือ เพียงบริจาค 100 บาท หรือใช้ VIZ Point 1,000 คะแนน เพื่อแลกรับถุงผ้าจากสยามดิสคัฟเวอรี่ 1 ใบ