My Kitchen

J JETRIN

LET’S MEET’MR.J THE DANCE KING

พบกับเจ้าพ่อขาแดนซ์ เจ เจตริน มา เต้น กิน ดื่ม แบบสุดสุดไปพร้อมกับคอขาแดนซ์ ที่ MyKitchen ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่