BACK TO NEW IN
Move your mouse over Image or click to enlarge

Monochrome

MO JIRACHAI
Color : Multi-Color
Floor : 3
Shop : ODS

PRODUCT INFORMATION

เอกรงค์ คือ การทำงานร่วมกันระหว่างช่างฝีมือชาวดอนไก่ดี และนักออกแบบ เพื่อนำเสนอทักษะการวาดลายน้ำทองแบบดั้งเดิมบนผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบร่วมสมัย สามารถใช้งานได้จริง โดยลดทอนขั้นตอนการลงสีออก คงเหลือไว้เพียงการเขียนลายน้ำทอง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยากและสำคัญที่สุดในการทำเครื่องเบญจรงค์


LIFE STYLE'S INSPIRATION

 • Pick up your Ceramics

  หยิบถ้วยชามเซรามิกมาสร้างสีสันให้กับทุกวันในสไตล์ที่เป็นตัวเอง

 • Green, Safe & Clean

  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแบบอีโค่ทางเลือกใหม่ ที่ตอบโจทย์ได้ทั้งความสะอาดที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

 • The Thai Designers You Should Know

  เรื่องของเหล่าดีไซเนอร์ชาวไทย ต่างคนต่างสไตล์ที่มีผลงานระดับโลก

 • Lucky Pig

  โชคดีแบบไทยๆ ไปกับสตูดิโอ This Means That